ضعف دستگاه‌های اجرایی علت تاخیر در اجرای طرح های آذربایجان شرقی است
ضعف دستگاه‌های اجرایی علت تاخیر در اجرای طرح های آذربایجان شرقی است

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان عنوان کرد؛ ضعف دستگاه‌های اجرایی علت تاخیر در اجرای طرح های آذربایجان شرقی است تایسیز نیوز- مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، نخستین علت تاخیر در اجرای طرح های عمرانی استان را ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف عنوان کرد. […]

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان عنوان کرد؛

ضعف دستگاه‌های اجرایی علت تاخیر در اجرای طرح های آذربایجان شرقی است

تایسیز نیوز- مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، نخستین علت تاخیر در اجرای طرح های عمرانی استان را ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف عنوان کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، ناظم یونسی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد عمرانی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌های پنج‌گانه شامل کیفیت اجرا، دستیابی به اهداف یک‌ساله، درصد تحقق خاتمه، نحوه اجرا و روش ارجاع کار طرح ها انجام می‌گیرد.

وی افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با کسب امتیاز ۷۳.۴۱ در رتبه نخست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امتیاز ۶۸.۸۰ در رتبه دوم و شرکت آب منطقه‌ای با امتیاز ۶۸.۲۹ در رتبه سوم قرار دارد.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۶۱ موافقت‌نامه در قالب ۲۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی جهت اجرای ۹۲۶ پروژه عمرانی استانی بین این سازمان با دستگاه‌های اجرایی مبادله شده‌ است.

یونسی افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به لحاظ اعتباری با اختصاص ۱۵۵ طرح با رقم ۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال در بین دستگاه‌های اجرایی در رتبه اول و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرارگرفته است.

وی اضافه کرد: در سال مالی ۱۴۰۱، تعداد ۷۷۲ پروژه اتمام و نرخ جایگزینی پروژه‌ها، ۲۷ درصد بوده است؛ به‌عبارتی‌دیگر در ازای هر ۱۰۰ پروژه خاتمه یافته،۲۷ پروژه جدید جایگزین پروژه‌های قبلی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از ۴۷۹ پروژه بازدید شده، متوسط میزان دست‌یابی به اهداف یک‌ساله ۵۴.۳۷ درصد بوده که بالاترین درصد آن مربوط به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با (۷۸.۳۶ درصد)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (۶۴.۵۹ درصد) و اداره کل ورزش و جوانان (۶۳.۰۲ درصد) می‌باشد.

علل تأخیر در اتمام به‌موقع پروژه‌های عمرانی استانی

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس نتایج حاصل از بازدیدها، ۱۰.۶۵ درصد پروژه‌ها با وزن مالی ۱۳.۷۶ درصد به‌طور متوسط ۲۶.۵ درصد جلوتر از برنامه زمان‌بندی، ۲۵.۸۹ درصد با وزن مالی ۱۵.۶۳ درصد مطابق برنامه زمان‌بندی بوده و ۶۳.۴۷ درصد با وزن اعتباری ۷۰.۶۱ درصد، به‌طور متوسط ۳۰.۱۱ درصد از برنامه زمان‌بندی عقب‌مانده‌اند.

وی متذکر شد: در بررسی علل تاخیر در اتمام به‌موقع پروژه‌های عمرانی استانی، ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف محوله (۳۸.۹۳ درصد)، کمبود اعتبارات مصوب (۱۷.۰۳ درصد)، کمبود تخصیص با (۱۹.۹۵ درصد) بیشترین تأثیر را داشته‌اند.

آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی آذربایجان شرقی

یونسی با بیان این‌که از مجموع ۴۷۹ پروژه بازدید شده، ۴۱.۰۴ درصد پروژه‌ها در دست اجرا، ۳۱.۶۷ درصد خاتمه یافته، ۱۰.۶۳ درصد متوقف، ۱۶.۶۷درصد شروع نشده است، تصریح کرد: بالاترین میزان پروژه‌های متوقف مربوط به شرکت آب و فاضلاب با ۹ پروژه و بیشترین پروژه‌های شروع نشده مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی با ۱۶ پروژه است.

وی افزود: میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی در پروژه‌ها، ۵۷.۴۸ درصد بوده و در بین دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۷۲.۵۷درصد دارای مطلوب‌ترین وضعیت بوده و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با میانگین ۴۳.۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی وزنی در پایین‌ترین رده قرارگرفته است.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: میانگین مدت اجرای پروژه‌هایی که در سال مالی ۱۴۰۱ خاتمه یافته‌اند ۴.۴۳ سال بوده که کمترین مدت اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۱.۵۵ سال و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۲.۷ سال کمتر از متوسط استان و طولانی‌ترین مدت اجرا مربوط به شرکت سهامی آب منطقه‌ای و برابر با ۱۵ سال است.