طالبان: فرمان ممنوعیت کار زنان برای «حفظ عزت و عفت» صادر شده و سازمان ملل استثنا نیست
طالبان: فرمان ممنوعیت کار زنان برای «حفظ عزت و عفت» صادر شده و سازمان ملل استثنا نیست

🔻طالبان: فرمان ممنوعیت کار زنان برای «حفظ عزت و عفت» صادر شده و سازمان ملل استثنا نیست 🔹ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید فرمان ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان برای «حفظ عزت و عفت» زنان صادر شده و این فرمان بر تمام نهادهای غیردولتی از جمله سازمان ملل هم […]

🔻طالبان: فرمان ممنوعیت کار زنان برای «حفظ عزت و عفت» صادر شده و سازمان ملل استثنا نیست

🔹ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید فرمان ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان برای «حفظ عزت و عفت» زنان صادر شده و این فرمان بر تمام نهادهای غیردولتی از جمله سازمان ملل هم تطبیق داده می‌شود.

او تاکید کرد: «مؤسساتی که در افغانستان کمک‌های بشری را توزیع می‌کنند، باید ارزش‌های خاصی را در نظر بگیرند، اگر آن‌ها اصول و ارزش‌ها را در نظر نمی‌گیرند، پس افغان‌ها نیازی به چنین کمک‌ها ندارند.»