طبق دستور شهردار تبریز؛طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تامین نیروی شهرداری اجرا شد
طبق دستور شهردار تبریز؛طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تامین نیروی شهرداری اجرا شد

طبق دستور شهردار تبریز؛طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تامین نیروی شهرداری اجرا شد معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبر داد و گفت: دو هزار و ۴۳۶ نفر از کارکنان تامین نیروی شهرداری تبریز مشمول این طرح قرار گرفتند. محبوب تیزپاز نیاری:با صدور دستور از سوی […]

طبق دستور شهردار تبریز؛طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تامین نیروی شهرداری اجرا شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبر داد و گفت: دو هزار و ۴۳۶ نفر از کارکنان تامین نیروی شهرداری تبریز مشمول این طرح قرار گرفتند.

محبوب تیزپاز نیاری:با صدور دستور از سوی شهردار تبریز و همچنین پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، افزایش ۱۲ درصدی میزان پرداختی به اضافه مبالغ معوق همزمان با حقوق و دستمزد بهمن ماه سال جاری برای کارکنان تامین نیروی شهرداری تبریز محقق شد.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی طبق تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، روند اجرایی آن تسریع شد.

جلسات کارشناسی متعددی بر اساس ضوابط مربوط به نحوه تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر موارد مرتبط با این طرح برگزار و در نهایت با الگوی واحد نحوه محاسباتی حقوق و دستمزد تعیین شد.