طبق مصوبه مجلس حق بیمه کشاورز از مطالبات محل اعتبار خرید تضمینی پرداخت می‌شود
طبق مصوبه مجلس حق بیمه کشاورز از مطالبات محل اعتبار خرید تضمینی پرداخت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند. به گزارش تایسیزنیوز، نمایندگان در جلسه علنی یک‌شنبه،۱۶مهر مجلس شورای اسلامی و  بند […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند.

به گزارش تایسیزنیوز، نمایندگان در جلسه علنی یک‌شنبه،۱۶مهر مجلس شورای اسلامی و  بند الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند.

براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.