طرح «دوفوریتی» مجلس برای مقابله با تحریم «سپاه»
طرح «دوفوریتی» مجلس برای مقابله با تحریم «سپاه»

طرح «دوفوریتی» مجلس برای مقابله با تحریم «سپاه» 🔹نمایندگان مجلس در واکنش به تلاش اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، طرحی دوفوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران به عنوان تروریست قلمداد می‌شوند.

طرح «دوفوریتی» مجلس برای مقابله با تحریم «سپاه»

🔹نمایندگان مجلس در واکنش به تلاش اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، طرحی دوفوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران به عنوان تروریست قلمداد می‌شوند.