عارف: تجربه حجاب اجباری، شکست‌خورده است
عارف: تجربه حجاب اجباری، شکست‌خورده است

عارف: تجربه حجاب اجباری، شکست‌خورده است محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان: باید بپذیریم که نسل جدید سبک زندگی متفاوتی را انتخاب کرده است و مقابله با این نسل و خط و نشان کشیدن برای آنها مطمئنا منجر به تعمیق شکاف‌ها می‌شود. حوادث تلخ سال گذشته باید تجربه‌ای برای همه بویژه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط […]

عارف: تجربه حجاب اجباری، شکست‌خورده است

محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان: باید بپذیریم که نسل جدید سبک زندگی متفاوتی را انتخاب کرده است و مقابله با این نسل و خط و نشان کشیدن برای آنها مطمئنا منجر به تعمیق شکاف‌ها می‌شود.

حوادث تلخ سال گذشته باید تجربه‌ای برای همه بویژه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط باشد که با قوه قهریه با موضوع حجاب برخورد نکنند که اینگونه برخوردها نتیجه عکس خواهد داد.

همین مردمی که مسئولان را به عرش می برند در صورت رویگردانی می توانند مسئولان را از عرش به فرش بکشانند.