عباس عبدی: حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست
عباس عبدی: حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست

عباس عبدی: حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:افزایش شدید قیمت ارز و طلا و سرایت آن به سایر کالاها، موجب شد که به جای توضیح، با رسانه‌ها برخورد کنند. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که رییس‌جمهور و هیات همراه از چین برگشته بودند و انتظار […]

عباس عبدی: حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:افزایش شدید قیمت ارز و طلا و سرایت آن به سایر کالاها، موجب شد که به جای توضیح، با رسانه‌ها برخورد کنند. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که رییس‌جمهور و هیات همراه از چین برگشته بودند و انتظار می‌رفت که با توجه به دستاوردهای احتمالی و گشایش‌های ارزی، قیمت‌ها کاهش هم پیدا کند.

متاسفانه یک ماه پیش آقای رییسی در مجلس با قاطعیت اعلام کرد که روند قیمت ارز کاهشی خواهد شد، ولی در همین یک ماه نزدیک به ۱۵ درصد بر قیمت آن افزوده شد که رشد کم‌سابقه‌ای است و این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی ادعاهای مسئولان محترم بی‌ارتباط با واقعیت است و شعار محسوب می‌شود.

متاسفانه باید صریح گفت که حل مسائل ایران در سطح این دولت نیست. با ادامه این وضع هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، جز اینکه فرصت‌ها نیز از دست می‌رود و اقدامات مفید مثل آزادی زندانیان نیز یا کمرنگ می‌شود یا تداوم پیدا نمی‌کند و حتی به ضد خودش تبدیل می‌شود.