عبور قربانیان زلزله ترکیه از ۴۲ هزار نفر / اردوغان: ظرف یک سال خانه می‌سازیم
عبور قربانیان زلزله ترکیه از ۴۲ هزار نفر / اردوغان: ظرف یک سال خانه می‌سازیم

عبور قربانیان زلزله ترکیه از ۴۲ هزار نفر / اردوغان: ظرف یک سال خانه می‌سازیم رئیس جمهور ترکیه:تمام نیروهای امنیتی کشور، ماموران پلیس، نیروهای ژاندارمری و سربازان از نخستین روز وقوع زلزله در ۱۱ استان مشغول فعالیت هستند. هدف ما این است که روستاهای تخریب شده را نیز در مناطق زلزله‌زده مانند مراکز شهرها طی […]

عبور قربانیان زلزله ترکیه از ۴۲ هزار نفر / اردوغان: ظرف یک سال خانه می‌سازیم

رئیس جمهور ترکیه:تمام نیروهای امنیتی کشور، ماموران پلیس، نیروهای ژاندارمری و سربازان از نخستین روز وقوع زلزله در ۱۱ استان مشغول فعالیت هستند.

هدف ما این است که روستاهای تخریب شده را نیز در مناطق زلزله‌زده مانند مراکز شهرها طی یک سال آینده بازسازی کنیم.

مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) با اعلام جدیدترین آمار جانباختگان زلزله این کشور اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله با کانون قهرمان‌ماراش به ۴۲ هزار و ۳۱۰ نفر رسیده است.