عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شد!؛ دولت چه بر سر پهنای باند آورده‌؟
عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شد!؛ دولت چه بر سر پهنای باند آورده‌؟

عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شد!؛ دولت چه بر سر پهنای باند آورده‌؟ روزنامه تعادل نوشت: ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور از ابتدای وزارت عیسی زارع‌پور اعلام نشده است. این در حالی است که وزارت ارتباطات در دوره قبل این آمار را به سادگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد. آیا عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه […]

عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شد!؛ دولت چه بر سر پهنای باند آورده‌؟

روزنامه تعادل نوشت: ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور از ابتدای وزارت عیسی زارع‌پور اعلام نشده است. این در حالی است که وزارت ارتباطات در دوره قبل این آمار را به سادگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد. آیا عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شده است؟

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از تعادل، دولتمردان نه تنها هیچگاه محدودیت پهنای باند را تایید نکرده‌اند بلکه بارها با قاطعیت آن را تکذیب کرده‌اند اما تقابل میان بخش‌های مختلف حاکمیت در مورد پهنای باند نشان می‌دهد محرمانه شدن عدد ظرفیت پهنای باند بین‌الملل بی‌دلیل نیست و در پس این شفاف نبودن، سیاست‌هایی پیگیری می‌شود که مقام‌های مسوول ترجیح می‌دهند کمتر در مورد آن صحبت کنند.

این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش نوشته است: ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور از ابتدای وزارت عیسی زارع‌پور اعلام نشده است و مدیران وزارت ارتباطات تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنند که ظرفیت، بیش از نیاز است. این در حالی است که وزارت ارتباطات در دوره قبل این آمار را به سادگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد. آیا عدد پهنای باند اینترنت، محرمانه شده است؟ چه بر سر پهنای باند می‌آید که دولتمردان نمی‌خواهند آن را اعلام کنند؟ از زمان شروع دولت سیزدهم، آمار پهنای باند بین‌الملل اعلام نشده است.