عزت‌اللهی: امروز به ایرانی‌ها احساس غرور دادیم
عزت‌اللهی: امروز به ایرانی‌ها احساس غرور دادیم

عزت‌اللهی: امروز به ایرانی‌ها احساس غرور دادیم هافبک تیم ملی:این برد را به مردمی که در استادیوم بودند و شما تقدیم می‌کنم، زحمت می‌کشید و در این گرما به قطر آمده‌اید. 🔹هر موقع تمام مردم کنار هم بودیم به دنیا نشان دادیم غیرت تیم ملی چگونه است. 🔹بازی قبل یک اتفاق بود و خدا را […]

عزت‌اللهی: امروز به ایرانی‌ها احساس غرور دادیم

هافبک تیم ملی:این برد را به مردمی که در استادیوم بودند و شما تقدیم می‌کنم، زحمت می‌کشید و در این گرما به قطر آمده‌اید.

🔹هر موقع تمام مردم کنار هم بودیم به دنیا نشان دادیم غیرت تیم ملی چگونه است.

🔹بازی قبل یک اتفاق بود و خدا را شکر به ایرانی‌ها امروز احساس غرور دادیم و مطمئنا ایرانی‌ها به این نتیجه افتخار می‌کنند. ما اینجا هستیم با تمام وجود برای ایران و مردم تلاش کنیم.