عطاءالله مهاجرانی نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد
عطاءالله مهاجرانی نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

عطاءالله مهاجرانی نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد 🔹نامزدهای گروه «ادبیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه این‌ جایزه در حالی اعلام شد که عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت هفتم، نامش در میان لیست به چشم می‌خورد.

عطاءالله مهاجرانی نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

🔹نامزدهای گروه «ادبیات» چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه این‌ جایزه در حالی اعلام شد که عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت هفتم، نامش در میان لیست به چشم می‌خورد.