علیرضا دبیر: سال‌های ملی‌پوش بودن سجادی از تختی هم بیشتر است
علیرضا دبیر: سال‌های ملی‌پوش بودن سجادی از تختی هم بیشتر است

🔻علیرضا دبیر: سال‌های ملی‌پوش بودن سجادی از تختی هم بیشتر است رئیس فدراسیون کشتی: سال های ملی‌پوش بودن وزیر ورزش، سجادی، حتی از غلامرضا تختی هم بیشتر است. تختی ۱۶ سال و آقای سجادی ۱۷ سال عضو تیم ملی بوده‌ است. 🔹سال‌های پیش تیم ما ششم و نهم دنیا شدند، اما امسال دوم جهان شدیم […]

🔻علیرضا دبیر: سال‌های ملی‌پوش بودن سجادی از تختی هم بیشتر است

رئیس فدراسیون کشتی: سال های ملی‌پوش بودن وزیر ورزش، سجادی، حتی از غلامرضا تختی هم بیشتر است. تختی ۱۶ سال و آقای سجادی ۱۷ سال عضو تیم ملی بوده‌ است.

🔹سال‌های پیش تیم ما ششم و نهم دنیا شدند، اما امسال دوم جهان شدیم می گویند چرا دوم شدید. ما اینطور کار می‌کنیم. زمان مشخص می کند چه کسی کار کرد و چه کسی خیانت کرد.