علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج (عکس)
علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج (عکس)

علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج (عکس) یلدا ابتهاج دختر هوشنگ ابتهاج عکسی از علی نصیریان بر سر مزار سایه منتشر کرد. یلدا ابتهاج دختر شاعر مرحوم هوشنگ ابتهاج در صفحه اینستاگرامش عکسی از علی نصیریان بازیگر معروف و نامدار ایرانی بر سر مزار ه‍. ا. سایه در شهر رشت منتشر کرد.  امیر هوشنگ ابتهاج متخلص […]

علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج (عکس)

علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج (عکس)

یلدا ابتهاج دختر هوشنگ ابتهاج عکسی از علی نصیریان بر سر مزار سایه منتشر کرد.

یلدا ابتهاج دختر شاعر مرحوم هوشنگ ابتهاج در صفحه اینستاگرامش عکسی از علی نصیریان بازیگر معروف و نامدار ایرانی بر سر مزار ه‍. ا. سایه در شهر رشت منتشر کرد. 

امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه‍. ا. سایه شاعر و پژوهشگر ایرانی بود که سال گذشته در تاریخ ۱۹ مرداد سال ۱۴۰۱ درگذشت.

علی نصیریان بر سر مزار هوشنگ ابتهاج
علی نصیریان بر سر مزار سایه