عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز
عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز

عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز تایسیز نیوز- عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز با هزار میلیارد تومان اعتبار درحال انجام است. به گزارش تایسیز نیوز ، مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب که به طرح نجات تبریز موسوم است به عنوان بزرگترین پروژه مسیرگشایی و عمرانی شهر هزار میلیارد تومان برای تملک […]

عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز

تایسیز نیوز- عملیات عمرانی بزرگترین پروژه مسیر گشایی تاریخ تبریز با هزار میلیارد تومان اعتبار درحال انجام است. به گزارش تایسیز نیوز ، مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب که به طرح نجات تبریز موسوم است به عنوان بزرگترین پروژه مسیرگشایی و عمرانی شهر هزار میلیارد تومان برای تملک و اجرای آن هزینه می‌شود. فاز اول پروژه خرداد ماه قابل بهره برداری خواهد بود. ۴۵ متری انقلاب حدود یک و نیم کیلومتر طول دارد و در ساماندهی بخشی از محلات کم برخوردار شهر مؤثر خواهد بود.