عکسی عجیب و بامزه از ظریف آن هم کاملا غیررسمی
عکسی عجیب و بامزه از ظریف آن هم کاملا غیررسمی

عکسی عجیب و بامزه از ظریف آن هم کاملا غیررسمی بابک مجیدی، خبرنگار سیاسی این عکس دو نفره را با ظریف به اشتراک گذاشت. تیپ غیررسمی ظریف برای کاربران شبکه‌های اجتماعی قابل توجه بود.

عکسی عجیب و بامزه از ظریف آن هم کاملا غیررسمی

بابک مجیدی، خبرنگار سیاسی این عکس دو نفره را با ظریف به اشتراک گذاشت.

تیپ غیررسمی ظریف برای کاربران شبکه‌های اجتماعی قابل توجه بود.