عیسی کلانتری: اسمش شده دریاچه نمک نه دریاچه ارومیه
عیسی کلانتری: اسمش شده دریاچه نمک نه دریاچه ارومیه

عیسی کلانتری: اسمش شده دریاچه نمک نه دریاچه ارومیه/ به آقای مخبر پیغام دادم این مدیریت، دریاچه را خشک می‌کند/ میلیون‌ها نفر آواره می‌شوند رئیس سابق سازمان محیط زیست:دیگر نمی‌شود اسمش را گذاشت دریاچه، اسمش را می‌شود گذاشت دریاچه نمک،‌ آب و نمک. کلا کمتر از ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب باقیمانده که آن هم […]

عیسی کلانتری: اسمش شده دریاچه نمک نه دریاچه ارومیه/ به آقای مخبر پیغام دادم این مدیریت، دریاچه را خشک می‌کند/ میلیون‌ها نفر آواره می‌شوند

رئیس سابق سازمان محیط زیست:دیگر نمی‌شود اسمش را گذاشت دریاچه، اسمش را می‌شود گذاشت دریاچه نمک،‌ آب و نمک.

کلا کمتر از ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب باقیمانده که آن هم آبی محسوب نمی‌شود و آب و نمک کامل است.

نتوانستم با آقای مخبر صحبت کنم اما از طریق یکی از همکاران سابق ما در وزارت‌خانه که باجناق ایشان بود، پیغام دادم که این وضعیت مدیریت، دریاچه را خشک می‌کند.

درباره کره مریخ که حرف نمی‌زنیم، هر کسی می‌تواند برود و ببیند دریاچه چه خبر است، بروید آنجا می‌بینید کلا کمتر از ۳۰۰ کیلومتر از دریاچه آب و نمک دارد. حالا آقای سلاجقه هرچه می‌خواهد بگوید.

دولت باید حداقل تا دو سال آینده، ۲ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه رها کند.