فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه موسیقی«گُل‌ها» در گذشت
فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه موسیقی«گُل‌ها» در گذشت

فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه موسیقی«گُل‌ها» در گذشت فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه رادیویی «گل‌ها»  در قبل از انقلاب که هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی همچون استاد شجریان، بنان، ادیب خوانساری، حسین قوامی… در آن به اجرای برنامه های ماندگار آواز ایرانی می‌پرداختند، درگذشت.                   

فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه موسیقی«گُل‌ها» در گذشت

فخری نیکزاد گوینده اشعار برنامه رادیویی «گل‌ها»  در قبل از انقلاب که هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی همچون استاد شجریان، بنان، ادیب خوانساری، حسین قوامی… در آن به اجرای برنامه های ماندگار آواز ایرانی می‌پرداختند، درگذشت.