فرامرز صدیقی در بیمارستان بستری شد
فرامرز صدیقی در بیمارستان بستری شد

فرامرز صدیقی در بیمارستان بستری شد فرامرز صدیقی چند روزی است به علت مشکلات ریوی و معده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری و تحت درمان قرار گرفته است.

فرامرز صدیقی در بیمارستان بستری شد

فرامرز صدیقی چند روزی است به علت مشکلات ریوی و معده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری و تحت درمان قرار گرفته است.