فرمانده سنتكام: از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپادهای ایرانی استفاده می‌کنیم
فرمانده سنتكام: از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپادهای ایرانی استفاده می‌کنیم

فرمانده سنتكام: از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپادهای ایرانی استفاده می‌کنیم «اریک کوریلا»، فرمانده سنتکام گفته واشنگتن به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپاد‌های ایران است. کوریلا گفت: «کاری که ما انجام می‌دهیم این است که تلاش می‌کنیم قابلیت‌هایمان را ارتقا بدهیم. این کار به شریکانمان هم کمک می‌کند.                       

فرمانده سنتكام: از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپادهای ایرانی استفاده می‌کنیم

«اریک کوریلا»، فرمانده سنتکام گفته واشنگتن به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با پهپاد‌های ایران است.

کوریلا گفت: «کاری که ما انجام می‌دهیم این است که تلاش می‌کنیم قابلیت‌هایمان را ارتقا بدهیم. این کار به شریکانمان هم کمک می‌کند.