فروش خودروهای تشریفات شهرداری برای زنان سرپرست خانوار
فروش خودروهای تشریفات شهرداری برای زنان سرپرست خانوار

یعقوب هوشیار شهردار تبریز چندی پیش خبر از فروش خودروهای تشریفات برای حمایت از زنان سرپرست خانوار داده بود . حالا سازمان مدیریت پسماند های شهرداری این ۳ خودرو را در لیست فروش از طریق مزایده قرار داده است. خیرین تبریزی که همیشه در کنار نیازمندان بوده اند می توانند در این برنامه ارزشمند و […]

یعقوب هوشیار شهردار تبریز چندی پیش خبر از فروش خودروهای تشریفات برای حمایت از زنان سرپرست خانوار داده بود .

حالا سازمان مدیریت پسماند های شهرداری این ۳ خودرو را در لیست فروش از طریق مزایده قرار داده است.

خیرین تبریزی که همیشه در کنار نیازمندان بوده اند می توانند در این برنامه ارزشمند و خیرخواهانه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشارکت داشته و باخرید خودروها با قیمتی بالاتر نرخ بازار حامی زنان سرپرست خانوار شهرمان باشند .مهلت شرکت در مزایده تا ۱۳ اسفندماه است.