فوت ۵۲ درصد مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان
فوت ۵۲ درصد مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان

فوت ۵۲ درصد مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان 🔷رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی با اشاره به فوت ۵۲ درصد از مصدومان سوانح رانندگی استان در بیمارستانها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی و رسیدگی جدی دارد.

فوت ۵۲ درصد مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان

🔷رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی با اشاره به فوت ۵۲ درصد از مصدومان سوانح رانندگی استان در بیمارستانها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی و رسیدگی جدی دارد.