فیروز کریمی استعفا کرد
فیروز کریمی استعفا کرد

🔻فیروز کریمی استعفا کرد 🔹فیروز کریمی که بعد از رضا پرکاس به عنوان دومین سرمربی نفت آبادان برای لیگ بیست و دوم انتخاب شد، پس از کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا کرد و اعضای هیات مدیره باشگاه نیز پس از بررسی، با استعفای او موافقت کردند

🔻فیروز کریمی استعفا کرد

🔹فیروز کریمی که بعد از رضا پرکاس به عنوان دومین سرمربی نفت آبادان برای لیگ بیست و دوم انتخاب شد، پس از کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا کرد و اعضای هیات مدیره باشگاه نیز پس از بررسی، با استعفای او موافقت کردند