قاتل فراری قبل از خروج از کشور در جلفا دستگیر شد
قاتل فراری قبل از خروج از کشور در جلفا دستگیر شد

قاتل فراری قبل از خروج از کشور در جلفا دستگیر شد تایسیز نیوز- فرمانده انتظامی شهرستان جلفا گفت: قاتل فراری اهل نقده که در نزاع و درگیری اقدام به قتل یک فرد کرده بود و قصد خروج از کشور به یکی از کشورهای همسایه را داشت دستگیر شد. سرهنگ سیاب شیریندلی اعلام کرد: عوامل پلیس […]

قاتل فراری قبل از خروج از کشور در جلفا دستگیر شد

قاتل فراری قبل از خروج از کشور در جلفا دستگیر شد

تایسیز نیوز- فرمانده انتظامی شهرستان جلفا گفت: قاتل فراری اهل نقده که در نزاع و درگیری اقدام به قتل یک فرد کرده بود و قصد خروج از کشور به یکی از کشورهای همسایه را داشت دستگیر شد.

سرهنگ سیاب شیریندلی اعلام کرد: عوامل پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان جلفا در یک عملیات مشترک با یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند با رصد لحظه به لحظه خودروی متهم را شناسایی و با روش های علمی و سیستم های فنی وی را در خروجی شهر به سمت مرز دستگیر کنند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری در بازجویی های خود به اتهام خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.