قطر گردی با هزینه مردم!
قطر گردی با هزینه مردم!

قطر گردی با هزینه مردم! 🔹گزارش روزنامه همدلی از سفر رایگان صدها مقام دولتی و همچنین نیروهای موسوم به ارزشی با پول بیت‌المال برای حضور بعنوان تماشاگران حامی تیم ایران! 🔹 طبق نوشته و گفته برخی مطلعین هزینه سفر، اقامت، بلیط و … هر کدام از این افراد بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد […]

قطر گردی با هزینه مردم!

🔹گزارش روزنامه همدلی از سفر رایگان صدها مقام دولتی و همچنین نیروهای موسوم به ارزشی با پول بیت‌المال برای حضور بعنوان تماشاگران حامی تیم ایران!

🔹 طبق نوشته و گفته برخی مطلعین هزینه سفر، اقامت، بلیط و … هر کدام از این افراد بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود که از جیب ملت ایران برداشت می‌شود!