قطعی اینترنت ۱۵۰ هزار میلیارد خسارت زد!
قطعی اینترنت ۱۵۰ هزار میلیارد خسارت زد!

🔻قطعی اینترنت ۱۵۰ هزار میلیارد خسارت زد! 🔹۲ ماه از محدودیت‌های دسترسی به اینترنت می‌گذرد و در این مدت خبرهای زیادی درباره خسارت‌های قطعی اینترنت به اقتصاد کشور و کسب‌وکارها منتشر شده. 🔹بعد از آنکه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی اعلام کرد که هر ساعت قطعی اینترنت ۱.۵ میلیون دلار به GDP کشور خسارت وارد […]

🔻قطعی اینترنت ۱۵۰ هزار میلیارد خسارت زد!

🔹۲ ماه از محدودیت‌های دسترسی به اینترنت می‌گذرد و در این مدت خبرهای زیادی درباره خسارت‌های قطعی اینترنت به اقتصاد کشور و کسب‌وکارها منتشر شده.

🔹بعد از آنکه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی اعلام کرد که هر ساعت قطعی اینترنت ۱.۵ میلیون دلار به GDP کشور خسارت وارد می‌کند.

🔹حالا محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق ایران با بیان اینکه دسترسی به اینترنت از پیش‌نیازهای اصلی توسعه کسب‌و‌کار است، گفته: محدودیت ۲ ماهه اینترنت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌‌و‌کارها خسارت زده است.