قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قهرمان مسابقات منطقه ۳ کشور شد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور، تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قهرمان این دوره از مسابقات شد.  تیم بسکتبال دانشجویان پسر این دانشگاه در […]

قهرمانی تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قهرمان مسابقات منطقه ۳ کشور شد. 
به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور، تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قهرمان این دوره از مسابقات شد.  
تیم بسکتبال دانشجویان پسر این دانشگاه در فینال مسابقات، تیم بسکتبال ارومیه را شکست داده و مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد. 
دانشگاه محقق اردبیلی مقام سوم را کسب کرد.
تیم بسکتبال دانشگاه تبریز با کسب این مقام، جواز حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را که در سال آینده در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد را کسب کرد.
مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشجویان منطقه ۳ کشور با حضور دانشگاه‌های تبریز، ارومیه، زنجان، صنعتی سهند، شهید مدنی آذربایجان و محقق اردبیلی به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.