قهرمانی تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قهرمانی تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

قهرمانی تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز، قهرمان مسابقات قهرمانی و مناطق ورزشی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۳ کشوری شد.به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در رقابت های کسب سهمیه منطقه سه ورزش دانشگاه های کشور تیم تیراندازی با تفنگ […]

قهرمانی تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز

تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز، قهرمان مسابقات قهرمانی و مناطق ورزشی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۳ کشوری شد.
به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در رقابت های کسب سهمیه منطقه سه ورزش دانشگاه های کشور تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز موفق شد مقام قهرمانی مسابقات تیراندازی با تفنگ منطقه ۳ را کسب نماید.
تیم تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر دانشگاه تبریز با کسب این مقام، جواز حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور  را به دست آورد.
دانشگاه صنعتی ارومیه و دانشگاه ارومیه مقام های دوم و سوم این دوره مسابقات را کسب کردند.
مسابقات تیراندازی با تفنگ دانشجویان پسر منطقه ۳ کشور با حضور دانشگاه‌های تبریز، صنعتی ارومیه، ارومیه، زنجان، صنعتی سهند و شهید مدنی آذربایجان به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.