قیمت انس جهانی طلا کاهش یافت
قیمت انس جهانی طلا کاهش یافت

قیمت انس جهانی طلا کاهش یافت امروز هر انس طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۷۲ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۱.۷۸ درصد کاهش داشت. به گزارش تایسیز نیوزامروز هر انس طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۷۲ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۱.۷۸ درصد کاهش داشت. […]

قیمت انس جهانی طلا کاهش یافت

قیمت انس جهانی طلا کاهش یافت

امروز هر انس طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۷۲ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۱.۷۸ درصد کاهش داشت.

به گزارش تایسیز نیوزامروز هر انس طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۷۲ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۱.۷۸ درصد کاهش داشت.

هر انس طلا در روز گذشته ۲ هزار و ۴۱۴ دلار بود.