قیمت پنیر به کیلویی ۳۰۰ هزارتومان رسید!
قیمت پنیر به کیلویی ۳۰۰ هزارتومان رسید!

قیمت پنیر به کیلویی ۳۰۰ هزارتومان رسید! قیمت همین پنیرهای سفید در لبنیاتی‌ها سطح شهر کیلویی ۱۰۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است. در مغازه‌های سطح شهر هم انواع پنیر صبحانه که عمدتا گرمی ۴۵۰ تا ۵۵۰ است به قیمت حداقل ۴۲ هزار تومان و حداکثر ۶۰ هزار تومان است. در مغازه‌های سطح شهر قیمت پنیر […]

قیمت پنیر به کیلویی ۳۰۰ هزارتومان رسید!

قیمت همین پنیرهای سفید در لبنیاتی‌ها سطح شهر کیلویی ۱۰۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است. در مغازه‌های سطح شهر هم انواع پنیر صبحانه که عمدتا گرمی ۴۵۰ تا ۵۵۰ است به قیمت حداقل ۴۲ هزار تومان و حداکثر ۶۰ هزار تومان است.

در مغازه‌های سطح شهر قیمت پنیر از ۴۰ هزار تومان شروع می‌شود تا ۳۰۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود.

قیمت انواع پنیر در میوه و تره‌بار هم چندان ارزان نیست.در این میادین هم کف قیمت قیمت پنیر لیقوان ممتاز در میادین ۱۵۵ هزار تومان است. پنیر لیقوان درجه یک اما هزار تومان ارزان‌تر است. این کالا ۱۴۳ هزار تومان به فروش می‌رود. در این بازار پنیر تبریز ممتاز و درجه یک هم با تفاوت اندکی با هم عرضه می‌شود. قیمت این کالاها به ترتیب ۱۲۹ هزار تومان و ۱۱۵ هزار تومان است.