لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است
لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است

لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي استروابط عمومي ها با هوش ارتباطي هوشمند مي شوند نه هوش مصنوعيروابط‌عمومي‌ها از نبود نگرش ارتباطي راهبردي رنج مي‌برندنداشتن چشم‌انداز و استراتژي ارتباطي از آفت‌هاي کار روابط‌عمومي‌هاست**مدرس دانشگاه و استاد برجسته عرصه روابط‌عمومي ايران گفت: لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، […]

لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است
روابط عمومي ها با هوش ارتباطي هوشمند مي شوند نه هوش مصنوعي
روابط‌عمومي‌ها از نبود نگرش ارتباطي راهبردي رنج مي‌برند
نداشتن چشم‌انداز و استراتژي ارتباطي از آفت‌هاي کار روابط‌عمومي‌هاست
**
مدرس دانشگاه و استاد برجسته عرصه روابط‌عمومي ايران گفت: لازمه بکار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است .
به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان، دکتر حميد شکري خانقاه در کارگاه آموزشي تحت عنوان روابط عمومي نوين و بکارگيري ابزارهاي هوشمند در تبريز با تاکيد بر اينکه روابط عمومي ها بايستي در درجه اول هوش ارتباطي و رسانه‌اي خود را ارتقا دهند بعد وارد حوزه هوش مصنوعي و کارکردهاي آن شوند گفت: راز هوشمندي روابط عمومي ها در ديدن ناديده ها و شنيدن ناشنيده هاست.
وي با بيان اينکه روابط عمومي راهبردي از تخصص بالايي در رمزگذاري و رمزگشايي از نمادها و نشانه هاي ارتباطي کلامي و غيرکلامي و چگونگي بازخواني و واکنش مناسب ارتباطي‌ در نظام ارتباطات سازماني برخوردار است افزود: هوش ارتباطي روابط عمومي ها بايد در راستاي حل مسائل ارتباطي در هنگام بروز رويدادهاي هشدار دهنده و مسايل پيش روي سازمان مثل بحران ها و شايعه سازي ها و اتخاذ راهبردهاي ارتباطي هوشمندانه در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي باشد.
استاد برنامه‌ريزي راهبردي ارتباطي و مديريت استراتژيک ارتباطات انساني در دانشگاه‌ با بيان اينکه روابط‌عمومي‌ها در حال حاضر، از نبود نگرش ارتباطي راهبردي رنج مي‌برند و بعضا صرفآ متولي امور عمومي شده‌اند تاکيد نمود: رويکرد منفعلانه، روزمرگي، کليشه‌گرايي و نداشتن چشم‌انداز و استراتژي ارتباطي از آفت‌هاي کار روابط‌عمومي‌هاست که اين معضل صرفاً با هوش مصنوعي کاربرمحور حل نمي شود. هر چند که هوش مصنوعي در روابط عمومي ها و سازمانهاي متبوع آن‌ها، پتانسيل بالايي در کمک به حل مسائل و دغدغه هاي ارتباطي دارد اما اين ظرفيت براي مديران و وکارشناساني که فاقد هوش ارتباطي و رسانه‌اي هستند، بي خاصيت، خطرناک ، نااميد کننده و گمراه کننده خواهد بود.
نويسنده کتاب برنامه‌ريزي راهبردي ارتباطي در روابط‌عمومي با بيان اينکه روابط‌عمومي‌ها اگر مي‌خواهند آينده‌داري و آينده پژوهي کرده، وارد دنياي متاورس شده و از مزيتهاي هوش مصنوعي بهره ببرند، بايد قبل از هر اقدامي به تفکر مهندسي و مديريت راهبردي ارتباطي مجهز شده و استراتژيست رسانه اي و ارتباطي مورد اعتمادي براي سازمان باشند ادامه داد: مهندسي ارتباطي معماري ارتباطات کاربردي و توصيفي فني و حرفه اي از واقعيت‌ها، ارائه راه‌حل‌هاي ارتباطي، استانداردسازي نظام ارتباطات و فرايندي منسجم از فعاليت‌ها و روندهاي ارتباطي است.
معاون برنامه‌ريزي ارتباطي و مطالعات افکار‌عمومي وزارت جهاد کشاورزي افزود: اين مهندسي شامل ارائه الگويي فني از يک سيستم و الگوريتم هوشمند ارتباطي ـ رسانه اي و نمايانگر ساختار کليدي و هسته مرکزي موثر بر شاخص ارزيابي عملکرد آن، نشانگرهاي ارتباطي شبکه حاکم بر آنها، اصول و قواعد اساسي در طراحي هوشمندانه ارتباطي و تکامل نظام ارتباطات يکپارچه در گذر از روابط عمومي سنتي به روابط عمومي مدرن در گذر زمان است.
دکتر شکري گفت: مديران و کارشناسان روابط‌ عمومي به اين نکته توجه کنند همچنان که براي ايجاد مديريت دانش بايد از مسير مديريت ناداني عبور کنند، لازمه بکار گيري هوش مصنوعي، برخورداري از هوش ارتباطي است. هوش مصنوعي تسهيلگري مدرن براي هوش طبيعي انساني است و به تنهايي کارساز نيست، روابط عمومي هوشمند مدير ارتباطي هوشمند می طلبند.