لاپید: به صف مخالفان دولت آینده اسرائیل می‌پیوندیم
لاپید: به صف مخالفان دولت آینده اسرائیل می‌پیوندیم

🔻لاپید: به صف مخالفان دولت آینده اسرائیل می‌پیوندیم 🔹نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که انتخابات کنست را به رقیب خود بنیامین نتانیاهو باخت، گفت که بخشی از دولت آینده رژیم نخواهد بود و تا زمان بازگشت به قدرت خواهد جنگید.

🔻لاپید: به صف مخالفان دولت آینده اسرائیل می‌پیوندیم

🔹نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که انتخابات کنست را به رقیب خود بنیامین نتانیاهو باخت، گفت که بخشی از دولت آینده رژیم نخواهد بود و تا زمان بازگشت به قدرت خواهد جنگید.