لایپد: توافق ایران و عربستان شکست کامل سیاست خارجی اسرائیل است
لایپد: توافق ایران و عربستان شکست کامل سیاست خارجی اسرائیل است

لایپد: توافق ایران و عربستان شکست کامل سیاست خارجی اسرائیل است وزیر خارجه سابق اسرائیل در توییتر نوشت: توافق بین ایران و عربستان سعودی شکست کامل و خطرناک سیاست خارجی اسرائیل است. این به معنی فروپاشی پدافند منطقه‌ای است که ساخت آن علیه ایران شروع شده است.

لایپد: توافق ایران و عربستان شکست کامل سیاست خارجی اسرائیل است

وزیر خارجه سابق اسرائیل در توییتر نوشت:

توافق بین ایران و عربستان سعودی شکست کامل و خطرناک سیاست خارجی اسرائیل است.

این به معنی فروپاشی پدافند منطقه‌ای است که ساخت آن علیه ایران شروع شده است.