لحظه برخوردطارمی با دروازه بان ولز
لحظه برخوردطارمی با دروازه بان ولز

لحظه برخورد 🔹روزنامه بیلد آلمان با انتشار گزارشی از بازی ایران و ولز به لحظه برخورد مهدی طارمی و هنسی گلر حریف پرداخته است. برخوردی که منجر به اولین اخراج جام جهانی بعد از دخالت VAR بود. 🔹تصویری که بیلد از این صحنه منتشر کرده متفاوت تر از سایرین است.

لحظه برخورد

🔹روزنامه بیلد آلمان با انتشار گزارشی از بازی ایران و ولز به لحظه برخورد مهدی طارمی و هنسی گلر حریف پرداخته است. برخوردی که منجر به اولین اخراج جام جهانی بعد از دخالت VAR بود.

🔹تصویری که بیلد از این صحنه منتشر کرده متفاوت تر از سایرین است.