لزوم استعدادسنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار
لزوم استعدادسنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد لزوم استعدادسنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار تایسیز نیوز/ آذربایجان شرقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و دبیر شورای هماهنگی کانون‌های مساجد استان بر لزوم استعداد سنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار تاکید کرد. محمدحسین بلاغی چهارشنبه، نهم اسفندماه در دیدار جمعی از مدیران مسئول منتخب […]

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد

لزوم استعدادسنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار

تایسیز نیوز/ آذربایجان شرقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و دبیر شورای هماهنگی کانون‌های مساجد استان بر لزوم استعداد سنجی هنری در خانواده‌های دین‌دار تاکید کرد.

محمدحسین بلاغی چهارشنبه، نهم اسفندماه در دیدار جمعی از مدیران مسئول منتخب و فعالان برگزیده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با آذربایجان شرقی، با بیان این‌که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، یکی از بازوهای اصلی وزارت فرهنگ است، گفت: حوزه نشر و توسعه و بست فعالیت‌های فرهنگی هنری در مسجد در دولت سیزدهم مورد توجه است.

 وی افزود: امروزه مسئله بازگشت به مسجد با لحاظ اقتضائات روز، بسیار ارزشمند بوده و تقویت هسته‌های مردمی مبتنی بر مبنای فکری اسلامی و انقلابی در دستور کار دولت قرار دارد.

بلاغی در خصوص وضعیت اعتبارات کانون‌های مساجد نیز گفت: امسال اعتباری از جدول ۱۷ تبصره ۱۶ در اختیار کانون‌های مساجد قرار گرفته و در سفر دوم ریاست جمهوری به استان نیز اعتباری برای این حوزه اختصاص یافته است.