ماجرای سوختگیری هر ۴ ساعت ۴۰ لیتر بنزین چیست؟
ماجرای سوختگیری هر ۴ ساعت ۴۰ لیتر بنزین چیست؟

ماجرای سوختگیری هر ۴ ساعت ۴۰ لیتر بنزین چیست؟ مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی:در زمینه بنزین ۴۰ لیتری محدودیت عرضه مطرح نیست، بحث بر سر این است که در فصول سرد بتوانیم جابه‌جایی سوخت را در همه بخش‌ها انجام دهیم. فعلا تحویل ۴۰ لیتر بنزین در هر چهار ساعت در تهران و کلانشهرها […]

ماجرای سوختگیری هر ۴ ساعت ۴۰ لیتر بنزین چیست؟

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی:در زمینه بنزین ۴۰ لیتری محدودیت عرضه مطرح نیست، بحث بر سر این است که در فصول سرد بتوانیم جابه‌جایی سوخت را در همه بخش‌ها انجام دهیم.

فعلا تحویل ۴۰ لیتر بنزین در هر چهار ساعت در تهران و کلانشهرها مطرح نیست.

آنطور که اتحادیه جایگاه‌دارن کشور اعلام کرد، اجرای طرح محدودیت سوختگیری در همه استان‌ها، به‌جز تهران اجرایی شده و  شهروندان در هر بار مراجعه به جایگاه سوخت ۳۰ تا ۴۰ لیتر بنزین دریافت می‌کنند.