مادری که قاتل فرزندانش نبود!
مادری که قاتل فرزندانش نبود!

مادری که قاتل فرزندانش نبود! این تصویر کاتلین فولبیگ است که به عنوان «منفورترین قاتل استرالیا» شناخته می‌شد. او به اتهام قتل چهار فرزندش به زندان محکوم شده و بیست سال گذشته را در حبس سپری کرده بود تا اینکه دیروز از زندان آزاد شد!چون مشخص شد اصلا قاتل نبوده است فرزندان خانم فولبیگ در […]

مادری که قاتل فرزندانش نبود!

این تصویر کاتلین فولبیگ است که به عنوان «منفورترین قاتل استرالیا» شناخته می‌شد. او به اتهام قتل چهار فرزندش به زندان محکوم شده و بیست سال گذشته را در حبس سپری کرده بود تا اینکه دیروز از زندان آزاد شد!چون مشخص شد اصلا قاتل نبوده است

فرزندان خانم فولبیگ در سنین مختلف بین ۹ هفتگی تا سه سالگی جان خودشان را از دست دادند و این ظن ایجاد شد که این مادر فرزندان خودش را خفه کرده است. با وجود اصرار بر بی‌گناهی، دادگاه او را به ۴۰ سال زندان محکوم کرد.

اما تحقیقات یک دانشمند اسپانیایی با کمک گروهی دیگر از پژوهشگران منجر به کشف یک جهش ژنتیکی به نام CALM2 شد و بعدا مشخص شد حداقل دو فرزند کاتلین فولبیگ بر اثر ایست قلبی ناشی از این جهش جان خودشان را از دست داده‌اند.

دو کودک دیگر این مادر هم دارای یک جهش دیگر به نام BSN بوده‌اند که از پدر به ارث می‌رسد و این هم یک جهش بالقوه کشنده است.