ماکان بند» بدون اعلام قبلی به خوی رفت
ماکان بند» بدون اعلام قبلی به خوی رفت

«ماکان بند» بدون اعلام قبلی به خوی رفت «امیر و رهام» اعضای گروه «ماکان بند» از گروه های سرشناس موسیقی پاپ از ساعاتی پیش و بدون اعلام قبلی در بین زلزله زدگان خوی حاضر شدند و طبق قولی که در نخستین کنسرت تهران به مخاطبانشان دادند، اجرایی خیابانی را در این شهر در حال برگزاری […]

«ماکان بند» بدون اعلام قبلی به خوی رفت

«امیر و رهام» اعضای گروه «ماکان بند» از گروه های سرشناس موسیقی پاپ از ساعاتی پیش و بدون اعلام قبلی در بین زلزله زدگان خوی حاضر شدند و طبق قولی که در نخستین کنسرت تهران به مخاطبانشان دادند، اجرایی خیابانی را در این شهر در حال برگزاری هستند.

آنها که با استقبال بالایی از سوی مخاطبانشان در اقصی نقاط کشور رو به رو و لقب «سوپر استارهای پاپ» در ایران را دارند، در این اجرا تعدادی از آثارشان را با همراهی مردم خواندند.