محمدرضا عارف از هیات جذب دانشگاه شریف استعفا داد
محمدرضا عارف از هیات جذب دانشگاه شریف استعفا داد

محمدرضا عارف از هیات جذب دانشگاه شریف استعفا داد عارف: بارها از روند حاکم بر هیات‌های جذب در دانشگاه‌ها گلایه کردم درخصوص تبعات عدم تمدید قرارداد اساتید نخبه‌ای همچون شریفی زارچی هشدار دادم با اینگونه برخوردها باعث ریزش نیروهای نخبه می شویم

محمدرضا عارف از هیات جذب دانشگاه شریف استعفا داد

عارف: بارها از روند حاکم بر هیات‌های جذب در دانشگاه‌ها گلایه کردم

درخصوص تبعات عدم تمدید قرارداد اساتید نخبه‌ای همچون شریفی زارچی هشدار دادم

با اینگونه برخوردها باعث ریزش نیروهای نخبه می شویم