محمدرضا هدایتی به مدت یکسال از فعالیت در فضای مجازی منع شد
محمدرضا هدایتی به مدت یکسال از فعالیت در فضای مجازی منع شد

محمدرضا هدایتی به مدت یکسال از فعالیت در فضای مجازی منع شد 🔹محمدرضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون روز گذشته پس از دریافت احضاریه به دلیل برخی از فعالیت‌هایش در فضای مجازی، در دادسرای اوین حضور پیدا کرد و پس از تفهیم اتهام، به قید وثیقه آزاد شد. 🔹بر این اساس، بازپرس پرونده، حکم ممنوعیت […]

محمدرضا هدایتی به مدت یکسال از فعالیت در فضای مجازی منع شد

🔹محمدرضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون روز گذشته پس از دریافت احضاریه به دلیل برخی از فعالیت‌هایش در فضای مجازی، در دادسرای اوین حضور پیدا کرد و پس از تفهیم اتهام، به قید وثیقه آزاد شد.

🔹بر این اساس، بازپرس پرونده، حکم ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی را به مدت یکسال به وی ابلاغ کرده است.