محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان بازداشت شد
محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان بازداشت شد

محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان بازداشت شد همسر آقای حبیبی در توییتر نوشته که او توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.                

محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان بازداشت شد

همسر آقای حبیبی در توییتر نوشته که او توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.