محمود صادقی : انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌ تر شد!
محمود صادقی : انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌ تر شد!

محمود صادقی : انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌ تر شد! محمود صادقی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرد و گفت: خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرده […]

محمود صادقی : انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌ تر شد!

محمود صادقی : انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌ تر شد!

محمود صادقی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرد و گفت: خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سه مورد از مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ذکر کرده است.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از جماران؛ محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نوشت: ‌

مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

 ۱-تداوم نظارت استصوابی شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان،

۲- منوط شدن اختیار تمدید مدت زمان انتخابات از سوی وزیر کشور به تأیید شورای نگهبان،

۳- مکلف شدن شوراهای تأمین به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات و نیز موظف شدن رؤسای شورای تأمین به تشکیل جلسه شورای تأمین به درخواست رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان هستند.

خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.