مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز خبر داد: استمرار انتقال پايدار گاز با ۱۲ مورد عمليات هات تپ در منطقه
مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز خبر داد: استمرار انتقال پايدار گاز با ۱۲ مورد عمليات هات تپ در منطقه

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز خبر داد: استمرار انتقال پايدار گاز با ۱۲ مورد عمليات هات تپ در منطقه مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از استمرار پايدار انتقال گاز با انجام ۱۲ مورد عملیات هات تپ طي سال گذشته در اين منطقه عملياتي خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط […]

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز خبر داد: استمرار انتقال پايدار گاز با ۱۲ مورد عمليات هات تپ در منطقه

مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از استمرار پايدار انتقال گاز با انجام ۱۲ مورد عملیات هات تپ طي سال گذشته در اين منطقه عملياتي خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸ عمليات با اعلام این خبر، گفت: در سال گذشته و در راستاي رسيدن به اهداف سازماني و همچنين خدمت رساني موثر به ذينفعان ۱۲ پروژه انشعاب گرم بر روي خطوط لوله هاي مختلف انتقال گاز برنامه ريزي واجرا گرديد.

خدائي افزود: با توجه به ضرورت انجام عمليات انشعاب گيري در خطوط مختلف محدوده تحت پوشش اين منطقه، اجراي ۸ مورد عمليات انشعاب گرم بر روي خطوط هاي مختلف انتقال گاز جهت اخذ انشعاب، دو مورد جهت اجراي مسير Control Valve و دو مورد ديگر نيز جهت اجراي اينتركانكشن در طول سال گذشته با موفقيت صورت گرفت.

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز اظهار داشت: اين تعداد از عمليات هات تپ كه در اينچ هاي متفاوت از خطوط لوله انتقال گاز بود، با تلاش شبانه روزي ۲۴۳۲ نفر ساعت از همكاران مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي فني و زيست محيطي با شرايط كاملا ايمن و بصورت مطلوب به انجام رسيد.

وي عمليات هات تپ را از عمليات هاي مهم و حساس دانست و تصريح نمود: انجام عمليات انشعاب گرم (Hot Tap) زمينه اجراي عمليات انشعاب گيري از خطوط لوله گاز دار را بدون تخليه آن فراهم کرده و سرعت عمل و ضريب ايمني عمليات را افزايش مي دهد.