مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا: اوضاع بسیار بد است
مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا: اوضاع بسیار بد است

مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا: اوضاع بسیار بد است؛ حفظ کانال‌های ارتباطمان با ایران بسیار سخت شده پرمخاطره‌ترین مسئله برای اروپا در پرونده ایران، روابط نظامی تهران با روسیه و تأمین پهپاد برای مسکو است تهران خود را در قلب توفانی قرار داد که خودش آن را ایجاد کرده بود شاید امروز ایران برای احیای برجام […]

مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا: اوضاع بسیار بد است؛ حفظ کانال‌های ارتباطمان با ایران بسیار سخت شده

پرمخاطره‌ترین مسئله برای اروپا در پرونده ایران، روابط نظامی تهران با روسیه و تأمین پهپاد برای مسکو است

تهران خود را در قلب توفانی قرار داد که خودش آن را ایجاد کرده بود

شاید امروز ایران برای احیای برجام به عنوان وسیله‌ای برای خروج از مشکلات داخلی‌اش آماده‌تر باشد