مرتضی آقاتهرانی: مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است
مرتضی آقاتهرانی: مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است

مرتضی آقاتهرانی: مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس:مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است که باید به آن توجه کرد. عناوین اولیه و ثانویه باید از سوی آقا باشد که تحت عنوان ابلاغیه‌های متعددی به دست می‌رسد. ایرادی اولی که به مجلس وارد می‌دانم این است که وقتی […]

مرتضی آقاتهرانی: مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است

مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در مجلس:مجلس محل تحقق خواست مقام ولایت است که باید به آن توجه کرد. عناوین اولیه و ثانویه باید از سوی آقا باشد که تحت عنوان ابلاغیه‌های متعددی به دست می‌رسد. ایرادی اولی که به مجلس وارد می‌دانم این است که وقتی ابلاغیه‌های حضرت آقا برای کمیسیون‌های متفاوت می‌آید به آن توجه چندانی نمی‌شود و باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا در اولویت‌بندی‌های ما نسبت به این ابلاغیه‌ها دقت لازم را داریم یا خیر.

ای کاش به مرّ قانون و سوگندی که خوردیم عمل می‌کردیم و جایگاه خود را با مقام ولایت فقیه قاطی نمی‌کردیم. صحبت‌های رهبری همواره راهگشا است اما در مجلس از آن درس نمی‌گیریم که ایراد کمیسیون من نیز هست؛ ما باید به ایشان مراجعه کنیم و از نصیحت بخواهیم نه اینکه منتظر بمانیم تا ما را صدا کنند.