مسابقه فوتبال ایران و آمریکا را در سینماها ببینید
مسابقه فوتبال ایران و آمریکا را در سینماها ببینید

مسابقه فوتبال ایران و آمریکا را در سینماها ببینید 🔸با موافقت رئیس سازمان سینمایی همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، سینماها فردا شب پذیرای مخاطبان و مشتاقان فوتبال و بازی ایران و آمریکا خواهند بود.

مسابقه فوتبال ایران و آمریکا را در سینماها ببینید

🔸با موافقت رئیس سازمان سینمایی همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، سینماها فردا شب پذیرای مخاطبان و مشتاقان فوتبال و بازی ایران و آمریکا خواهند بود.