مسیرگشایی خیابان شهید بی مثل به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید
مسیرگشایی خیابان شهید بی مثل به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید

مسیرگشایی خیابان شهید بی مثل به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید شهردار منطقه ۴ تبریز از تخریب و آزادسازی بیست و ششمین ملک از مسیرگشایی خیابان شهید بی‌مثل خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز،  هادی مقدم زاده با تاکید بر اینکه خیابان شهید بی مثل برای منطقه ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: تملک و تخریب املاک مسیرگشایی […]

مسیرگشایی خیابان شهید بی مثل به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید

مسیرگشایی شهید بی مثل

شهردار منطقه ۴ تبریز از تخریب و آزادسازی بیست و ششمین ملک از مسیرگشایی خیابان شهید بی‌مثل خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز،  هادی مقدم زاده با تاکید بر اینکه خیابان شهید بی مثل برای منطقه ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: تملک و تخریب املاک مسیرگشایی خیابان ‌شهید بی‌مثل با تملک، تخریب و آزادسازی ۲۶ ملک و با پیشرفت ۶۰ درصدی توسط شهرداری منطقه ۴ با شتاب پیش می‌رود.

شهردار منطقه ۴ تشریح کرد: مسیرگشایی این خیابان ۱۸ متری به طول ۴۳۵ متر، باتوجه به قرارگیری در بافت فرسوده از لحاظ ایجاد ارزش افزوده حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: خیابان شهید بی مثل، خیابان شهید رنجبر (حکم‌آباد) را به خیابان فیضیه وصل می‌کند و با این دسترسی، گام بلندی در تسهیل تردد اهالی این منطقه برداشته می‌شود.

به گفته مقدم زاده محدوده خیابان شهید بی مثل، یکی از معابر پرتراکم و پرتردد منطقه بوده است که اهمیت این مسیرگشایی را دوچندان می‌کند.