مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی ۱.۷ درصد بالاتر از متوسط کشوری است
مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی ۱.۷ درصد بالاتر از متوسط کشوری است

مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی ۱.۷ درصد بالاتر از متوسط کشوری است تبریز- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس نتایج اجرای طرح نیروی کار استان در سال ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۲.۹ درصد در جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر، بیشتر بوده که ۱.۷ درصد از نرخ مشارکت […]

مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی ۱.۷ درصد بالاتر از متوسط کشوری است

مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی ۱.۷ درصد بالاتر از متوسط کشوری است

تبریز- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس نتایج اجرای طرح نیروی کار استان در سال ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۲.۹ درصد در جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر، بیشتر بوده که ۱.۷ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بالاتر است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی این سازمان، فرهاد ذوقی با اعلام این خبر اظهار کرد: اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌ های اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ یافتگی جوامع تلقی می‌شود.

وی افزود: شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری را می توان از مهمترین شاخص های بازار کار دانست که در کنار سایر شاخص های بازار کار می تواند تصویری روشن از وضعیت این بازار ارایه کند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲ درصد افزایش یافته است، افزود: این میزان تغییرات نشان‌دهنده این است که ورود نیروی کار فعال (شاغل و بیکار جویای کار) در بازار کار در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.

ذوقی ابراز کرد: شاخص نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که چه سهمی از جمعیت یاد شده شاغل است این شاخص در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۳۹.۹ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند که ۱.۹ درصد از نسبت اشتغال کشور بیشتر است.

وی ادامه داد: تغییرات نسبت اشتغال آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال گذشته ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده رونق بیشتر بازار کار اشتغال نسبت به سال ۱۴۰۱ است.