مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی قایم به فرد است
مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی قایم به فرد است

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۹۴ درصد واحدهای صنعتی استان صنایع کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها به علت قائم به فرد بودن با مشکلات مختلفی در حوزه بازاریابی، صادرات و فروش مواجه هستند. سجاد مطلبی، با بیان اینکه این واحدها مربوط به صنایع کوچک و متوسط هستند، افزود: بروز این […]

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۹۴ درصد واحدهای صنعتی استان صنایع کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها به علت قائم به فرد بودن با مشکلات مختلفی در حوزه بازاریابی، صادرات و فروش مواجه هستند.

سجاد مطلبی، با بیان اینکه این واحدها مربوط به صنایع کوچک و متوسط هستند، افزود: بروز این مشکلات ناشی از خلاصه شدن مسوولیت و امور مختلفی مانند مدیرعامل، مدیر فروش و مدیر مالی در یک شخص است بر این اساس مدیریت این واحدها با مشکل مواجه می شود.

وی اظهار کرد: برای رفع مشکل این صنایع، خدمات مختلفی از سوی این شرکت به آن ها ارایه می شود که از جمله سوق دادن واحدهای تولیدی به خوشه های صنعتی است تا در قالب این خوشه ها بتوانند امور مربوط به بازاریابی و صادرات را انجام دهند بر این اساس در سطح استان ۴۰ خوشه صنعتی شناسایی شده است.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس برخی طبقه بندی های انجام شده واحدهای صنعتی که دارای اشتغال تا ۵۰ نفر هستند در رده صنایع کوچک و واحدهای دارای اشتغال ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در رده صنایع متوسط قرار می گیرند.

مطلبی، با بیان اینکه اغلب دستگاه های اجرایی، شرکت شهرک های صنعتی را شرکت شهرک ساز می شناسند و عقیده دارند که این شرکت زمین تملک و پس از تامین زیرساخت های لازم، آن ها را به واحدهای صنعتی واگذار می کند، ادامه داد: این کار بخشی از وظیفه این شرکت بوده و در کنار آن وظایف دیگری مانند ارایه خدمات مختلف، برنامه ریزی برای توسعه واحدهای صنعتی، برگزاری دوره های آموزشی، تشکیل شرکت های تعاونی تامین زمین، ایجاد شهرک های تخصصی، برقراری ارتباط واحدهای تولیدی و صنعتی با مراکز علمی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی را دارد.
وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر « مهار تورم، رشد تولید»، یادآور شد: برای تحقق شعار امسال در سطح شهرک های صنعتی استان، ۳۵ برنامه با بیش از یک هزار زیرشاخه تدوین شده که ۹۰ درصد برنامه ها مرتبط با واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی آذربیجان شرقی است.

مطلبی، افزود: برنامه ریزی و ترویج فرهنگ تولید، شناسایی، استانداردسازی و رفع مسایل صنعتی و نیازهای فناورانه، بازاریابی و فروش محصولات واحدهای صنعتی، توسعه محصول و فناوری، عارضه یابی و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی، سرمایه گذاری و تامین مالی، راه اندازی مجدد و افزایش ظرفیت واحدها، توسعه زیرساخت ها و واگذاری حق بهره برداری از جمله برنامه های تدوین شده برای تحقق شعار سال جاری است.

آذربایجان شرقی دارای ۵۶ شهرک و ناحیه صنعتی بوده که از این تعداد ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی فعال است و از پنج هزار و ۷۰۰ قرارداد ایجاد واحد صنعتی در استان سه هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال بوده و سه هزار و ۷۰۰ واحد غیرفعال است.

۱۱ هزار هکتار اراضی آذربایجان شرقی در اختیار شهرک های صنعتی استان بوده که از این میزان در چهار هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی عملیات ساخت واحدهای صنعتی و تولیدی اجرا شده یا در حال اجراست.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی مربوط به صنایع فلزی، شیمیایی و غذایی است.