مشکل پل عابرگذر مقابل کلینیک شیخ الرئیس/ رسیدگی به پل مکانیزه آبرسان
مشکل پل عابرگذر مقابل کلینیک شیخ الرئیس/ رسیدگی به پل مکانیزه آبرسان

مشکل پل عابرگذر مقابل کلینیک شیخ الرئیس/ رسیدگی به پل مکانیزه آبرسان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز، مشکل پل مکانیزه مقابل کلینیک شیخ الرئیس برطرف شده و همچنین پل مکانیزه آبرسان نیز طبق بررسی به عمل آمده مشکلی نداشته و شهروندان در حال تردد از پل های مذکور هستند. مشکل پل عابرگذر مکانیزه مقابل کلینیک […]

مشکل پل عابرگذر مقابل کلینیک شیخ الرئیس/ رسیدگی به پل مکانیزه آبرسان

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز، مشکل پل مکانیزه مقابل کلینیک شیخ الرئیس برطرف شده و همچنین پل مکانیزه آبرسان نیز طبق بررسی به عمل آمده مشکلی نداشته و شهروندان در حال تردد از پل های مذکور هستند.

مشکل پل عابرگذر مکانیزه مقابل کلینیک شیخ الرئیس که در اثر سرقت کابل اصلی بوجود آمده بود، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه برطرف شده و شهروندان هم اکنون در حال تردد از روی این پل هستند.

همچنین بر اساس اعلام معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، طبق بررسی به عمل آمده از پل مکانیزه آبرسان، پله های این پل نیز مشکلی نداشته و شهروندان هم اکنون برای عبور از عرض مسیر آبرسان، درحال تردد از این پل هستند.