مصباحى مقدم: ساختار “نخست وزير – رييس جمهور” براى ايران مناسب تر است
مصباحى مقدم: ساختار “نخست وزير – رييس جمهور” براى ايران مناسب تر است

مصباحى مقدم: ساختار “نخست وزير – رييس جمهور” براى ايران مناسب تر است غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص نظام:ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی – ریاستی است. معتقدم در بازنگرى قانون اساسى می‌توان آن را به ساختار پارلمانی تغییر داد. 🔹در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان […]

مصباحى مقدم: ساختار “نخست وزير – رييس جمهور” براى ايران مناسب تر است

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص نظام:ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی – ریاستی است. معتقدم در بازنگرى قانون اساسى می‌توان آن را به ساختار پارلمانی تغییر داد.

🔹در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد.

🔹این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.

🔹در حال حاضر جامعه روحانیت از دولت حمایت می‌کند و در عین حال که عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کنیم نسبت به اقدامات دولت پیشنهادات اصلاحی هم داریم.

🔹در سیاست‌گذاری‌های مجمع تشخیص به‌دنبال این بودیم که مجلس نتواند در بودجه هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند اما متاسفانه موفق نشدیم. البته نه اینکه تصویب نکردیم، تصویب کردیم اما نهایی و ابلاغ نشد.